Učinkovito prevajanje besedil

Danes se veliko govori o tem, da bo prevajanje besedil nekoč postalo strojno. Obstaja že veliko poskusov v to smer in nekateri so dokaj uspešni. Marsikateri program je zato že sposoben prevajanja, prav nobeden pa ne more prevesti besedila tako, kot bi ga prevedel človek. To bo morda nekoč v prihodnosti sicer mogoče, danes pa nikakor še ni, saj programi še vedno naredijo preveč napak, zaradi katerih končni izdelek ni tak, kot bi moral biti. Zaradi tega je treba za prevajanje še vedno najti usposobljenega prevajalca, ki dobro pozna tako jezik, iz katerega prevaja, kot jezik, v katerega prevaja.

Znanje in izkušnje prevajalca

Za učinkovito prevajanje besedil je namreč dobro poznavanje jezikov več kot nujno. Prav tako pa so nujne izkušnje z različnimi vrstami besedil. Literaturo je namreč prevajati popolnoma drugače kot recimo neko znanstveno raziskavo ali določen pravniški dokument. Treba je poznati drugačne izraze in imeti čim več znanja iz področja, o katerem teče beseda.

Najboljši prevajalci so tisti, ki so nenehno v stiku z jezikom, ki berejo v jeziku, v katerega in iz katerega prevajajo, ter imajo veliko znanja in izkušenj. Vsaka izkušnja namreč njihovo znanje še izboljša in ga nadgradi. To je pomembno sploh v primeru, da gre za zelo zahtevna besedila, kot so razni zakoni, direktive, listine iz sodnega registra, tehnično zahtevna besedila in podobno.

Angleščina, nemščina, italijanščina

Največkrat Slovenci sicer iščemo prevajanje v angleščino, nemščino in italijanščino ali iz nje. Čeprav te jezike govori tudi veliko Slovencev, pa je za dober prevod potrebno veliko več kot le razumevanje tega, o čem govori določen tekst. Poleg naštetih jezikov pa so zelo iskani še prevodi iz francoščine, ruščine in španščine, v zadnjem času pa vse bolj tudi iz kitajščine in veliko drugih jezikov, za katere je bilo nekoč manj zanimanja. Velikokrat naročniki potrebujejo prevode v različne jezike naenkrat, saj svet postaja globalen, zato je treba na tak način prilagoditi spletne strani, brošure, pravne dokumente, navodila, ki jih prejmemo ob nakupu izdelkov, in še mnoge druge vrste besedil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *