Lovilec maščob rastlinskega in živalskega izvora

Zakonodaja določa, da morajo večje kuhinje v gostinskih obratih, hotelih in podobno, pa tudi obrati za predelavo hrane, mesnice in tako dalje na iztoku uporabljati lovilec maščob. Gre za napravo, ki se jo namesti na iztok, torej tako, da prepreči, da bi odpadna voda iz zgoraj naštetih obratov skupaj z vsemi maščobami, ki so v njej, odtekla v kanalizacijo ter naprej v podtalnico oziroma v vodni krog. Takšna naprava namreč loči maščobe od preostale odpadne vode ter s tem poskrbi, da ne pride do onesnaženja vodnega kroga z njimi. Gre torej za pomembno napravo, ki skrbi za čistejše okolje.

lovilec maščob

Maščobe lahko močno onesnažijo vodo

Pri kuhanju se pogosto uporablja olja, maslo in druge rastlinske in živalske maščobe. Ostanki teh maščob lahko zaidejo v odpadno vodo oziroma s tem tudi v kanalizacijo in podtalnico. Tako lahko onesnažijo vodne vire, pri čemer velja, da lahko že zelo majhna količina maščob povzroči zelo veliko onesnaženje.

Maščobe in olja se namreč zadržujejo na površini, zaradi tega na vrhu tvorijo nepropustno plast, ki povzroči, da pod njo ni dovolj kisika za rastline in živali v vodi. Prav zato zakonodaja predpisuje, da morajo vsi obrati, kjer se uporablja veliko maščob, uporabljati napravo, ki te maščobe ulovi in jih zadrži. Tako se prepreči onesnaženje vode in vodnih virov.

Kako deluje lovilec maščob?

Lovilec maščob izkorišča nižjo težo maščob za to, da se te lažje ločijo od vode. Vendar pa samo to ni dovolj, ampak je treba odpadno vodo še dodatno filtrirati. Tako lahko tudi manjše delce maščob popolnoma izločimo iz odpadne vode, voda, ki izteče iz takšne naprave, pa je veliko čistejša, kot če ne bi bila dodatno filtrirana. Pri tem se uporabljajo tako imenovani koalescentni filtri.

Sama naprava, ki jo lahko imenujemo tudi separator, pa je oblikovana kot nekakšen zbiralnik, ki je razdeljen na dva prekata. V enem prekatu je lovilec, v drugem pa usedalnik. Ko je separator poln, ga je treba izprazniti in očistiti, da je spet pripravljen na uporabo.