Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Slovenija sodi med tiste države, ki imajo relativno dobro urejeno zdravstveno zavarovanje, saj je to obvezno za vse državljane, mnogim pa je omogočeno na tak način, da s tem pravzaprav nimajo nikakršnih opravkov. To pomeni, da v primeru nezgod ali zdravstvenih težav ni treba skrbeti, ali si bomo zdravljenje lahko privoščili ter kdo bo plačal stroške, temveč nam nujne posege, storitve in izdelke že krije obvezno zavarovanje. Nekaj zmede pa nastane pri drugih vrstah zavarovanj – na voljo imamo še dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Oboje predstavlja priporočljivo možnost, ki dopolni oziroma nadgradi obvezno zavarovanje in na ta način še izboljša naše zdravstveno varnost.

Dopolnilno zavarovanje, kot že ime pove, dopolnjuje obveznega. Do izraza bo to zavarovanje prišlo predvsem v tistih primerih, ko obvezno zavarovanje ne krije celotnih stroškov zdravljenja, zdravil ali določenih medicinskih izdelkov. V mnogih primerih je namreč določeno, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije le del stroškov, ki nastanejo pri zdravljenju. Pogosto je ta del sicer 100 %, a če obvezno zavarovanje krije manjši delež stroškov, bo treba razliko doplačati. Prav tu pride v igro dopolnilno zavarovanje, ki brezplačno krije razliko v stroških, ki nastanejo pri koriščenju polnega zdravstvenega standarda.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je odlična ideja za tiste, ki želijo zares v celoti poskrbeti za osnovno zdravstveno varstvo. S tem zavarovanjem izginejo skrbi, ki se dotikajo stroškov zdravljenja pri boleznih in nezgodah, saj kombinacija obveznega in dopolnilnega zavarovanja pokriva vse storitve in izdelke, ki so potrebni za zdravljenje v nujnih primerih. Treba pa je poudariti, da dopolnilno zavarovanje ne sega čez področje, ki ga pokriva obvezno zavarovanje – na podlagi dopolnilnega zavarovanja niste upravičeni do dodatne oskrbe ali drugačnih izdelkov, temveč le do kritja stroškov storitev in izdelkov, ki jih deloma krije obvezno zavarovanje. Za dodatno zdravstveno varnost seveda poskrbi dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ni enako dopolnilnemu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *