Ali cena za prevajanje besedil vključuje tudi lekturo?

Kdaj je mogoče govoriti o tem, da je prevod končan in pripravljen na oddajo naročniku? Nekateri menijo, da se to zgodi takrat, ko prevajalec postavi zadnjo piko oziroma preveri svoje delo. Po drugi strani pa je mnogo tistih, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo profesionalno, prepričanih, da je nujna tudi lektura. To je dobro imeti v mislih tudi takrat, ko primerjate, kakšna je cena za prevajanje besedil pri posameznih ponudnikih. V nekaterih primerih je namreč v ta znesek že vključena lektura, drugje pa boste morali zanjo poskrbeti sami.

Zakaj je končna lektura tako pomembna?

Ne glede na to, kolikokrat prevajalec prebere svoj prevod, se lahko zgodi, da se mu določene napake preprosto izmuznejo, saj je težko vzpostaviti ustrezno distanco in na zapisano pogledati čim bolj objektivno. Seveda pa je še pomembnejši razlog za to, da je lektura vsaj zelo zaželena, če ne celo nujna, ta, da prevajalci nemalokrat nimajo ustreznega znanja za kakovostno lektoriranje. To med drugim pomeni poznavanje najaktualnejših pravopisnih pravil, obenem pa znanje, povezano z besedotvorjem, oblikoslovjem, skladnjo in drugimi jezikoslovnimi disciplinami.

Slepo sledenje pravopisnim pravilom namreč pogosto ne more razrešiti konkretnih jezikovnih dilem, ki se pojavljajo v praksi in pri katerih je izjemno koristna tudi lektorjeva sposobnost preverjanja aktualne rabe v korpusih. Tisto končno piko na i pri prevodu lahko torej postavi šele lektor, tako dobesedno kot v prenesenem pomenu. Zaradi vsega tega je zelo pomembno, ali cena za prevajanje besedil vključuje tudi lekturo ali ne.

Naj vas navidezno ugodna cena za prevajanje ne zavede

Drži sicer, da lahko lektorja, ki bo pregledal prevod, poiščete tudi naknadno, vendar pa morate upoštevati, da so lahko tako skupni stroški precej višji, kot če bi bila ta postavka že vključena v znesek, za katerega se dogovorite z prevajalsko agencijo. Sumljivo nizka cena je tako med drugim nemalokrat povezana tudi s tem, da ne bo poskrbljeno za kakovostno lekturo besedila. Vedno torej preverite, kaj vse je zajeto v storitev.