NN priključek

NN priključek zagotavlja električno energijo uporabnikom objekta.

Potrebujemo ga pri tako obnovah starejših objektov, kot pri novogradnjah. Izvedbe so od primera do primera različne. Preko načrt za izvedbo objekt pridobi odločbo za priključitev na električno omrežje. Priključitev je zahtevna v svojih lastnostih. Tako mora objekt biti kakovostno oskrbovan z električno energijo, hkrati pa ne sme v nobenem primeru ovirati ostale uporabnike ali ovirati delovanje oskrbe. Zato je potrebno predvideti vse, kar bo pri uporabi ustrezalo navedenim osnovnim zahtevam uporabe in oskrbe. V sodobnem času je zelo pomembno ustrezanje regionalni oskrbi z električno energijo.

Električna energija, ki nam omogoča  koristno uporabo naprav oziroma porabnikov električne energije,  od nekdaj ne pozna meja in drugih podobnih ovir. Ovire pa lahko nastanejo pri nepravilni izvedbi. Danes je to zaradi načina življenja nesprejemljivo. Oskrba mora biti v vsakem trenutku odlična. Temu primerno je najbolj idealno, da je NN priključek izveden pod zemljo. V primerih, ko to iz takšnih ali drugačnih razlogov ni mogoče, je lahko izveden nad zemljo. Načrt za izvedbo je temu primerno različen. V primeru izvedbe nizko napetostnega priključka nad zemljo je predvidena uporaba samonosilnega kabelskega snopa. Kabel mora biti pravilnih dimenzij ter mora ustrezati vsem zahtevam uporabnikov. V osnovi pa je projekt podoben, tako v primeru izvedbe pod zemlje, kot v primeru odločitve za izvedbo nad zemljo.

Zahteva natančen izračun s tehničnim poročilom, popis, ki vsebuje ves potreben material in njegove lastnosti, ter načrt izvedbe. Ena ključnih lastnosti, ki določa večino lastnosti priključka je poraba električne energije. Pri izvedbi pa je potrebno paziti na ustreznost predpisom, veliko pozornost pa je potrebno nameniti ostalim vodom. Tu gre predvsem za ujemanje lastnosti, ki omogočajo kakovostno oskrbo z vsem, kar objektu in uporabniku omogoča kakovostno bivanje. Nekateri vodi imajo točno določene tehnične zahteve. Kar pomeni, da jih je nemogoče izvesti poljubno. Drugi vodi pa omogočajo nekaj več prilagoditev. Vsi vodi pa morajo zagotavljati kakovostno oskrbo objekta.

Nizkonapetostni priključek omogoča kakovostno oskrbo objekta z električno energijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *